ĐÀO TẦNG HẦM BẰNG CÔNG NGHỆ SHORING.

Dự án New Pearl:

Giai đoạn: thi công capbinbin
Giai đoạn: thi công đào vận chuyển đất lớp một
Giai đoạn: Lắp dựng hệ Shoring lớp một.Xe chuyên dụng moi đất dưới hệ Shoring.
Giai đoạn: Hệ thống xe chuyên dụng “tăng bo” đất.
Lắp dựng hệ Shoring lớp hai.
Hệ thống xe chuyên dụng gom đất và vận chuyển đất
Xe Benz vận chuyển đất ban ngày ( Xe Benz 15 tấn).
Xe Benz vận chuyển đất ban đêm ( Xe Benz 15 tấn).
Giai đoạn: Công nhân đục, sửa cọc bê tông Baret.
Giai đoạn: Đổ bê tông lót hoàn thiện đáy hầm.