Một số hình ảnh thi công:

– Thiết bị chuyên dụng tháo dở nhà xưởng:
– Thiết bị chuyên dụng sử dụng kéo cắt cường lực cắt kết cấu thép:
– Thiết bị chuyên dụng tháo dở nhà xưởng:
– Hệ thống xe chuyên dụng thi công
– Hệ thống xe chuyên dụng:

– Thiết bị chuyên dụng cắt phá bê tông không tiếng ồn:

– Thiết bị chuyên dụng cắt bê tông không tiếng ồn, an toàn cháy nổ, ít nhân công: