Dự án VIETCOMBANK TOWER:

Giai Đoạn: Chuẩn bị mặt bằng, xử lý đục bê tông tường Baret.

 

Giai đoạn: Đục bê tông tường Baret.

 

Công nhân sửa mặt bê tông tường Baret.
Giai đoạn: Đào vận chuyển đất lớp một.
Giai đoạn: Đào vận chuyển đất dưới sàn hầm top-down.
Giai đoạn: Thiết bị chuyên dụng Clamshell 21m, lấy đất hầm top-down.
Giai đoạn: Thiết bị chuyên dụng Clamshell lấy đất hầm top-down. Xe Benz 15 tấn vận chuyển đất ban ngày.
Giai đoạn: Thiết bị chuyên dụng tăng bo đất dưới hầm top-down

Giai đoạn: công nhân đục bê tông cọc Baret.
Giai đoạn: Hoàn thiện đáy tầng hầm.